начало контакти | english | italiano 
Нашата цел е да помогнем на нашите клиенти да изберат най-доброто решение на техния проблем или защита на техните интереси.

Престижът на нашето име се гради на качеството на правните услуги, които предоставяме.Адвокатска кантора “Андреев и Партньори” е създадена през 1993 г.

Андреев и Партньори консултира и оказва комплексни правни услуги на български и чуждестранни лица във всички важни области на правото, свързани със стопанската дейност. Основните области на дейност на “Адвокатска кантора Андреев и Партньори” са търговското право, приватизацията, чуждестранните инвестиции, сливанията и придобиванията на предприятия, дружественото право, трудовото и осигурителното право, данъчното право, недвижимата собственост, семейното и наследственото право, правото на интелектуална собственост, нелоялна конкуренция, участия в съдебни и арбитражни производства.

Адвокатска кантора “Андреев и Партньори” има свои партньори и кореспонденти във всички областни центрове на страната, както и в редица европейски страни, в т.ч.
Австрия
Великобритания
Италия
Испания
Холандия
Швейцария и др.
 © 2004 Andreev & Partners Created by: